Header Ads 728x90

header

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พิธีสืบชะตาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2563