วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 นางอุทัยวรรณ ประทีปทิพย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม “ข้าราชการจิตสาธารณะ” ณ สถานีขนส่งเทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่