วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 นางอุทัยวรรณ  ประทีปทิพย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ ร่วมซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์โดยมีท่านอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ลำน้ำแม่คำมี ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีท่านพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี