วันที่ 24 เมษายน 2562 ท่าน จพด.อุทัยวรรณ ประทีปทิพย์ และทีมกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ จ.แพร่ เข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล​ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ​ ป่าแม่แฮด​ ต.ทุ่งแค้ว​ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โดยประชุมหารือพร้อมเพรียงกัน ที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งแค้ว