เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางอุทัยวรรณ ประทีปทิพย์ เจ้าพนักงานที่ดินจงหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น รักษาราชการ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ภิภพ สีสาวแห เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสอง และหัวหน้าจรัส อิ่มใจ ที่ดินอำเภอหนองม่วงไข่ พร้อมคณะ เข้าร่วมจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมนำหน่วยงานต่างๆ ให้บริการประชาชนเชิงรุกตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนบ้านหนองสุวรรณ หมู่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง