วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 จพด.อุทัยวรรณ ประทีปทิพย์ มอบหมายให้ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมเผยแพร่พุทธศาสนา วันวิสาขบูชาโดยมีท่านพงศรัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี