เมื่อวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 โดยมีนาย พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประกอบพิธี ณ บริเวณลานวัฒนธรรมกาดสามวัย และบริเวณลานน้ำพุ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่