เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. นางอทัยวรรณ ประทีปทิพย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่จากฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ณ ลานอีซุซุ โดยมีท่านพงศรัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี