วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายราชันย์ ฉายะพงษ์ นายช่างรังวัดอาวุโสพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ ถนนศศิบุตร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่