วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจติดตามราชการ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง โดยมี นายมนู วาระดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและการตรวจ