วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่พร้อมด้วยคณะ ได้มาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสอง เป็นผู้นำตรวจและให้ข้อมูลในการตรวจราชการ