วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ร่วมถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่