วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีทินพร หวันมุสา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่สาขาสอง พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทยไม่ให้สูญหายไป ณ วัดบ้านกลางตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่