วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ เข้าร่วมจัดกิจรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีท่านพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ วัดโศภนาลัย (ลำห้วยแม่แคม) หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่