วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายมนู วาระดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง ได้มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลำห้วยร้องเข็ม หมู่ที่ 1 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่