วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายโยธิน อินทร์จันทร์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิเศษ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล อ.เมืองแพร่ จ.แพร่