วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายนิกร แก้ววิจิตร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง มอบหมายให้ นางกัญญนันทน์ เจริญสิริวรดิฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมเวียงเชียงชื่น ที่ว่าการอำเภอลอง จ.แพร่