นายนิกร แก้ววิจิตร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) พร้อมประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ณ โรงเรียนบ้านผาลาย หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่