เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายนิกร แก้ววิจิตร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง มอบหมายให้นางกัญญนันทน์ เจริญสิริวรดิฐ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการอำเภอ.. ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ณ วัดวังต้นเกลือ หมู่ 7 ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่