เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ท่านประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมคณะเยี่ยมชม พร้อมมอบนโยบาย ให้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ และสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง