วันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางเพ็ญศิริ รัตนกูลนักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยมีท่านพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า