เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นางพิศมัย พรพิริยะมงคล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม " จิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง " เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณลำเหมืองแวง ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่