วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีทินพร หวันมุสา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสอง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมันต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอสอง จ.แพร่