เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลำห้วยแม่ลาน ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่