วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายนพรัตน์ ใจนันท์ รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาวังชิ้น พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น