วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีทินพร หวันมุสา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสอง มอบหมายให้นางสาวบุหงา ปัญญาแก้ว นักวิชาการที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอสอง จ.แพร่