วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นางสาวจงรักษ์ ทุ่งสิบสี่ นักวิชาการที่ดินชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น มอบหมายให้นายสุนทร ชวลิตธรรมโชติ นายช่างรังวัดอาวุโส พร้มด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมโครงการ " 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ " ตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่