เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่พร้อมคณะเข้าตรวจราชการ พร้อมทั้งตรวจติดตามผลปฎิบัติงาน รอบ ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายนพรัตน์ ใจนันท์ รักษาการแทนตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาวังชิ้น ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาวังชิ้น