วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ พร้อมคณะเข้าตรวจราชการ พร้อมทั้งตรวจติดตามผลการปฎิบัติงาน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น โดยมี นางสาวจงรักษ์ ทุ่งสิบสี่ นักวิชาการที่ดินชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น เป็นผู้นำตรวจราชการ