วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดที่ดินภายใต้คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายที่ดินจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 / 2562 โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ และประธานคณะทำงานจัดที่ดิน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่