วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ท่านสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการพร้อมทั้งตรวจติดตามผลการปฏิบัติติงาน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง โดยมี นายนิกร แก้ววิจิตร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง เป็นผู้นำตรวจราชการ