วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางปิยวรรณ ฉัตรอุดมกูล นักวิชาการที่ดินชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี ท่านพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอเมืองแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่