เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนพรัตน์ ใจนันท์ รักษาการแทนตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาวังชิ้น พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ฯ ณ ศาลาวัดบ้านวังลึก หมู่ 4 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลา ณ อ่อโดยมีนายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น เป็นประธานในครั้งนี้