เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายจรัส อิ่มใจ เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับ นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ์ นายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานการประชุม เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งลำห้วยแม่ยางหลวง ม.4 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ โดยมี ปลัดฝ่ายอำเภอความฝ่ายความมั่นคง เจ้าพนักงานที่ดิน ท้องถิ่นอำเภอหนองม่วงไข่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านม.4  ณ ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ ห้องประชุมชั้น 2 และได้ลงสำรวจพื้นที่น้ำกัดเซาะตลิ่งลำห้วยแม่ยางหลวง บ้านปากยาง หมู่ที่ 4 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป