วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 นายจรัส อิ่มใจ เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอหนองม่วงไข่ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองม่วงไข่ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทเรื่องที่ดิน