วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายนิกร แก้ววิจิตร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธี ณ วัดดงลาน หมู่ที่ 4 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่