วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่และสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีท่านโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ หมู่ที่ 9 บ้านแม่จั๊วะ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่