วันที่ 9 สิงหาคม 62 นายนิกร แก้ววิจิตร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมมอบของรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมเวียงชื่น ที่ว่าการอำเภอลอง ตำบลห้วยอ้อ อำเภอสอง จังหวัดแพร่