วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
สาขาสูงเม่นร่วมตักบาตรพิธีถวายพวงมาลาและพิธีถวายบังคมและร่วมกิจกรรมจิตอาสา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว