วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม 2562 นายสมบูรณ์  สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
และพิธีถวายพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยมี ท่านกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS
 อำเภอเมือง จังหวัดแพร่