วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม 2562 นายสมบูรณ์  สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
“จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและบริเวณสถานีรถไฟ”
 สถานีรถไฟเด่นชัย ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมี ท่านกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี