วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสมบูรณ์  สินสกลวัฒน์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานประเพณี “กิ๋นสลากหลวง” จังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๖๒
โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
  วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่