วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม 2562 นายสมบูรณ์  สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและพิธีถวายบังคม
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมี ท่านกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
 พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่