วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 นายมนู วาระดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ หอประชุมอำเภอร้องกวาง