วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
สาขาร่วมตักบาตรพิธีถวายพวงมาลาและพิธีถวายบังคม
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว