วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม 2562 นายสมบูรณ์  สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
“จิตอาสาสร้างฝ่ายชะลอน้ำแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน”
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมี ท่านกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
 ลำน้ำห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่