วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
สาขาสองร่วมตักบาตรพิธีถวายพวงมาลาและพิธีถวายบังคมและร่วมกิจกรรมจิตอาสา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว