วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีทินพร หวันมุสา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสอง
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและพิธีถวายบังคม  และจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสอง