วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม  2562 เวลา 13.00 น. นายสมบูรณ์  สินสกลวัฒน์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่