วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์  สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่และสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น 
เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
ณ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำโค้ง ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่